Directeur / Directrice Financiën en IT

 • Salarispakket
 • Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique Bruxelles Bruxelles-Capitale BE
 • CDI, Plein-temps
 • Enabel
 • 12 juin 18 2018-06-12

De persoon die wordt aangeworven voor deze functie ontvangt een voorstel van arbeidsovereenkomst voor een mandaat van 6 jaar evenals een salarispakket dat omvat: een bijkomend pensioenplan, een hospitalisatie-/bijstandsverzekering, een mobiel telefoonpakket, een bedrijfswagen, terugbetaling van kosten “eigen aan de werkgever” en maaltijdcheques.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Het bepalen van de financiële en digitale strategie die het de organisatie moet mogelijk maken om haar doelstellingen te realiseren.
 • Het waarborgen van de compliance van het financieel beheer van de organisatie met de geldende wettelijke en regelgevende normen (wet houdende de organisatie van de begroting en de rijksboekhouding, stelsel van Europese rekeningen, internationale boekhoudkundige standaarden…).
 • Het beheren van de financiële evenwichten, de geldstromen en liquiditeiten van de organisatie.
 • Het uitbouwen en waarborgen van een sterk en modern e-beheer van de organisatie.
 • Het innoveren in financiële producten en diensten en het uitbouwen van financiële partnerschappen ter ondersteuning van de doelstelling van de organisatie.

 

Uw verantwoordelijkheden:

Als lid van het directiecomité en rapporterend aan de Algemeen Directeur, neemt u deel aan de ontwikkeling van de politieke en strategische visie van de organisatie en staat u in voor het ontwikkelen en implementeren van de financiële en digitale strategie teneinde de organisatie mee toekomstgericht aan te sturen en de nodige basis te bieden om haar visie te realiseren en haar missie ten volle uit te bouwen

 

Als Team leader en coach vertaalt u de strategische visie van het departement naar operationele doelstellingen voor de medewerkers van de afdelingen IT en Financiën (controlling, boekhouding, legal en openbare aanbestedingen beheer) en begeleidt u de medewerkers en versterkt u hun competenties en expertises teneinde de planning te respecteren en een dienst met optimale kwaliteit te garanderen die tegemoet komt aan de door de organisatie vastgelegde doelstellingen.

 

Als verantwoordelijke voor de financiële rapportering stelt u de interne en externe financiële rapportages op teneinde op de gepaste ogenblikken aan de geijkte instanties de nodige rapporteringen te bezorgen, compliance te waarborgen en tijdig variaties op de planning te signaleren om de nodige bijsturingen te kunnen uitvoeren.

 

Als informatiebeheerder en coördinator zorgt u voor de verspreiding van de richtlijnen, procedures en praktijken nodig voor het goede verloop van de boekhoudkundige en budgettaire activiteiten van de organisatie, binnen de dienst en intern tussen de verschillende diensten en met de vertegenwoordigingskantoren, teneinde de instructies en de “boekhoudkundige” filosofie door te geven aan de betrokken departementen en gesprekspartners.

 

Als Lead in IT ontwikkeling en beheer staat u in voor de uitbouw en het onderhoud van een kwalitatief hoogstaande IT infrastructuur teneinde te zorgen voor een geïntegreerde dataset die de strategische beslissingen van de onderneming moeten ondersteunen.

 

Als kennisbeheerder blijft u constant geïnformeerd over de wetgeving op het gebied van budgettaire en boekhoudkundige reglementering zowel op het niveau van het hoofdkantoor als van de Vertegenwoordigingen teneinde up-to-date kennis te garanderen, processen te doen evolueren en te zorgen voor een adequate verspreiding van bekendmakingen en aanbevelingen.

 

Binnen deze context bevatten uw taken onder andere:

 • Uitbouwen en jaarlijks actualiseren van de financiële en IT strategie;
 • Vertalen van de strategie in gerichte jaarlijkse actieplannen, prioriteiten vastleggen en de uitvoering doelgericht aansturen;
 • Opstellen van de jaarlijkse budgetten en zorgen voor een strikt budgetopvolgingssysteem in nauwe samenwerking met de directie Operations en de verschillende ondersteunende diensten;
 • Accuraat rapporteren over de nodige financiële data en borg staan voor de compliance met de regelgevingen waaraan de organisatie onderworpen is;
 • De systemen laten samenwerken in een context van een virtuele matrix waarbij alle netwerken ondersteund worden in overeenstemming met de federale IT standaarden en richtlijnen;
 • De gegevensuitwisseling tussen de overheidsdiensten en in een internationale context van transparantie (IATI) ondersteunen met respect voor de GDPR normen;
 • Stimuleren en ontwikkelen van het team en de teamleden;
 • Uitbouwen van een sterk netwerk binnen de politieke instanties en de wereld van de internationale ontwikkeling.

 

Competentieprofiel:

Voor de opdracht worden de volgende opleiding en ervaring gevraagd :

 • U hebt een Master-diploma bij voorkeur in een financiële richting;
 • Minstens 10 jaar ervaring in een financiële functie op kaderniveau en binnen een internationale context;
 • Ervaring met verschillende aspecten van de boekhouding;
 • Bewezen ervaring in team management;
 • Uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels (gesproken en geschreven);
 • Ervaring in financieel beheer, management en IT;
 • Bij voorkeur kennis van:

o          de Belgische wetgeving inzake algemene rijksboekhouding;

o          internationale boekhoudkundige standaarden (IPSAS / EPSAS);

o          de Europese wetgeving betreffende de klassering van de nationale rekeningen volgens het stelsel van de Europese rekeningen;

o          de begrotingscyclus bij de federale overheid, van de administratieve en begrotingscontrole en haar regels en procedures zoals behoedzaamheid op jaarbasis en de wijze van controle uitoefening door het Rekenhof op ontvangsten en uitgaven (werkelijkheid, wettigheid en regelmaat van de uitgaven).

 • Een kwalitatief hoogstaande IT infrastructuur en support binnen een organisatie en communicatiestructuren van data op strategisch niveau als een geheel kunnen overzien

 

Aanbod:

De persoon die wordt aangeworven voor deze functie ontvangt een voorstel van arbeidsovereenkomst voor een mandaat van 6 jaar evenals een salarispakket dat omvat: een bijkomend pensioenplan, een hospitalisatie-/bijstandsverzekering, een mobiel telefoonpakket, een bedrijfswagen, terugbetaling van kosten “eigen aan de werkgever” en maaltijdcheques.

Onze organisatie privilegieert soepele werkuren die een optimale privé – werk balans mogelijk maken.

 

Geïnteresseerd ?

Indien u wenst te solliciteren, gelieve uw motivatiebrief en gedetailleerd CV via onze site GO4HR voor interne kandidaturen of voor externe kandidaten via onze internet site: https://www.enabel.be/nl/content/jobs over te maken.

Limiet datum :  26/06/2018